• Plac manewrowy
    Do Polskiego Związku Głuchych wpływają skargi od osób niesłyszących, którym wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie chcą zapewnić tłumaczy języka migowego w trakcie egzaminów na prawo jazdy. WORD-y powołują się na rozporządzenie Ministerstwa Transportu, które pozwala im działać lege artis.