• Proces Rity Gorgonowej
    O ich wskazanie poprosiliśmy ekspertów. I nie sposób uciec od wrażenia, że choć opisują oni to, co już się wydarzyło, to przy wyborze dużo myśleli o przyszłości.
  • Bilet na proces Rity Gorgonowej
    Przedwojenna Polska żyła sprawą podobną do przypadku Katarzyny W. z Sosnowca. Rita Gorgonowa odpowiadała we Lwowie za zabójstwo dziewczynki, którą się opiekowała. Na procesie były tłumy. Media i ulica szeroko komentowały tę sprawę. Żeby wejść na proces dzieciobójczyni, trzeba było mieć specjalny bilet. Taki jak ten.