• Świnka skarbonka i pieniądze
    Polska należy do krajów o najniższych zasobach finansowych znajdujących się w posiadaniu gospodarstw domowych. Wyprzedzają nas stare kraje Wspólnoty, ale także duża część państw naszego regionu.
  • Dziecko
    Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MasterCard, aż 75% dzieci regularnie dostaje od swoich rodziców kieszonkowe. Niestety ponad połowa z nich otrzymane środki przeznacza na zakup słodyczy. W jaki sposób uczyć rozsądnego gospodarowania finansami już od najmłodszych lat?