• Siedziba banku
    Wszystkie płatności powyżej równowartości 3 tys. euro przedsiębiorcy mają realizować tylko bankowym przelewem. Ma to służyć zmniejszeniu szarej strefy w gospodarce. Pomysł popiera resort finansów
  • Pliki stuzłotówek
    Bank centralny chce uderzyć w szarą strefę i proponuje, aby nawet małe transakcje rozliczano tylko elektronicznie.
  • Karty płatnicze i kredytowe
    Karty kredytowe mogą być bardzo przydatne. Mają wiele funkcji, z których na co dzień możemy nie zdawać sobie sprawy. Jedną z nich jest opcja przelewu pieniędzy z rachunku karty kredytowej. To łatwy sposób na zapewnienie sobie dodatkowej gotówki w razie awaryjnej potrzeby. Może okazać się jednak, że jest bardzo kosztowny.