• Obchody PiS
    Nie po raz pierwszy i nie ostatni zobaczyliśmy we wtorek dwie część-Polski. Tak właśnie, to nie pomyłka, część-Polski. Obie maszerowały wyposażone w biało-czerwone flagi, obie powoływały się na swój patriotyzm, odmawiając go innym. Obie grzmiały, ciskały kalumnie, obrażały.
  • Jarosław Kaczyński
    Kiedy Monteskiusz wymyślił ideę trójpodziału władzy, zrobił proste założenie: prawodawca będzie równoważony przez wykonawcę, a obok nich ukonstytuuje się sąd patrzący im na ręce. W założeniu niezawisły i niemogący podlegać kaprysom dwóch pierwszych władz. Założenie proste i na tyle skuteczne dla państwowej równowagi, że w cywilizowanych demokracjach nad niczym innym od czasu wprowadzenia w życie tej idei nie myślano. Dziś każdy przewidywalny system polityczny z naszego kręgu kulturowego opiera się na tym klasycznym założeniu.