• Jak pogorszyć warunki pracy, obniżyć jej koszty i pozbyć się niewygodnych pracowników? Podzielić przedsiębiorstwo na kilka spółek. Tak zrobił wydawca "Rzeczpospolitej" i "Parkietu".
  • Grzegorz Hajdarowicz
    Grzegorz Hajdarowicz, kupując „Rzeczpospolitą”, wszedł do pierwszej ligi wydawców. Cała branża zastanawia się teraz, czy udźwignie ten ciężar, czy pociągnie okręt na dno