• Samochód wz. 34 w wariancie sanitarnym
    Mimo, że tego typu konstrukcje bardziej kojarzą się z wojskiem niemieckim lub amerykańskim, pojazdy półgąsienicowe znalazły swoich entuzjastów również w naszej armii. W latach 30. Polacy budowali i wykorzystywali wehikuły tego typu.