• Lekarze w szpitalu
    Ministerstwu Zdrowia podlega 16 specjalnych instytutów. W tych placówkach leczy się najgorsze przypadki i prowadzi badania naukowe. Tyle, że szpitale te idą na dno - ich finanse są w fatalnym stanie.