• Wykres wzrostu
    Polska jest ważnym graczem w ściąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Potwierdza to raport fDi Magazine, wywodzącego się z grupy Financial Times. Pisze o nim "Puls Biznesu".
  • "Ziemia obiecana inwestorów" - napisała w weekendowym wydaniu "La Libre Belgique" w dodatku poświęconym Polsce. Jej zdaniem konkurencyjność naszej gospodarki może niepokoić inne kraje.