• "Italiani" – Warlikowski aktorem
    Poetycki film Łukasza Barczyka "Italiani" demonstruje światu czterdziestokilkuletniego aktora debiutanta – Krzysztofa Warlikowskiego.