• prawo autorskie
    Na stronie razemdlakultury.eu pojawił się manifest akcji Razem Dla Kultury który jest kolejnym elementem kampanii na rzecz poparcia dyrektywy na temat praw autorskich.
  • Prasa papierowa
    W Polsce i w Europie toczy się debata o objęciu ochroną prawną treści prasowych. Parlament Europejski 12 września tego roku przyjął tekst dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Dzięki tym zapisom wydawcy i twórcy mają szanse otrzymać za swoją pracę należne wynagrodzenia, ponieważ znacząco powinna się zmniejszyć skala piractwa internetowego.