• Lekarze mają problem z diagnozą przy chorobach rzadkich
    Nowoczesna diagnostyka, poprawa dostępu do leków i rehabilitacji to główne założenia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powiedział, że opracowany dokument będzie - jak to ujął - mapą dojścia do najwyższych standardów leczenia tych chorób w Polsce.