• Słodycze
    Polskie przepisy o stosowaniu i znakowaniu substancji dodatkowych do żywności są takie same jak w UE i są w pełni realizowane – podkreślił rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Dodał, że GIS zgadza się z propozycją NIK w sprawie zwiększenia funkcjonalności systemu kontroli żywności.
  • Zakupy
    Etykiety środowiskowe na żywności, podobne do tych istniejących już na lodówkach – takie rozwiązanie proponuje Komisja Europejska. Właśnie kończy prace nad ujednoliceniem metody, na podstawie której będzie określany wpływ produktu na środowisko.