• Badanie wzroku
    Zaćma to jedna z podstawowych chorób wzroku współczesnego społeczeństwa, dotykająca swoim zasięgiem co najmniej 40 proc. osób po 60 roku życia. Jej przebieg, choć początkowo może być łagodny i wręcz niezauważalny, z czasem nabiera tempa i jest właściwie nie do zatrzymania.
  • Okulary
    W najgorszej sytuacji są pacjenci z zaćmą, którzy w kolejce na jej usunięcie czekają 2-3 lata - zwraca uwagę profesor Jerzy Szaflik. Podkreśla, że w ostrych stanach są przyjmowani wszyscy potrzebujący.