• Koszyki w hipermarkecie
    Podatek od hipermarketów liczony od obrotu, a nie od powierzchni. To efekt konsultacji daniny dla sklepów wielkopowierzchniowych z branżą, które odbyły się w Kancelarii Premiera. 
  • Jeremi Mordasewicz
    W sytuacji niskiej produktywności w wyniku nadmiernego rozdrobnienia przedsiębiorstw, z czym mamy do czynienia w naszym kraju, zwiększenie opodatkowania największych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw handlowych, aby poprawić sytuację ich mniejszych i mniej efektywnych konkurentów, będzie hamowało proces konsolidacji przedsiębiorstw handlowych oraz kooperujących z nimi przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. W konsekwencji będzie hamowało wzrost naszej produktywności i dochodów.