• Uczniowie
    Maturzyści zdawali dziś próbny egzamin języka nowożytnego na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00 i trwał dwie godziny. Miał zweryfikować wiedzę z zakresu rozumienia ze słuchu, tekstów pisanych oraz tworzenia wypowiedzi na piśmie.
  • Wertowanie notatek, czytanie podręczników, rozwiązywanie setek ćwiczeń i tłumaczenie zdań – nie tylko tradycyjne metody nauki języków są warte polecenia w ostatnich tygodniach przed maturą. Uzupełnieniem może być kurs online.
  • Metoda słów zastępczych - cudowny sposób na naukę słówek
    Gdyby uczyć się pięciu słówek dziennie, to przy założeniu, że zapamięta się choć trzy z nich, po roku nasz słownik wzbogaci się o ponad tysiąc nowych wyrażeń.