• "Dyptyk" autorstwa Joanny Tkaczuk
    "Dyptyk" to praca dyplomowa Joanny Tkaczuk, absolwentki Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, na kierunku: realizacja obrazu filmowego, tv i fotografia.
  • "Dyptyk" autorstwa Joanny Tkaczuk
    Relacja, wokół której zbudowany jest dyptyk, jest ukryta, pozostawiona w wyobraźni widza, który może w dowolny sposób zinterpretować oglądane obrazy. Oto praca dyplomowa zatytułowana właśnie "Dyptyk", autorstwa Joanny Tkaczuk, finalistki konkursu DGP "Pro Arte".