• Warszawa autor Ralf Siemieniec
    Jeśli rząd zamknie możliwość dochodzenia obcokrajowcom praw w polskich sądach, to będziemy szukać sprawiedliwości w międzynarodowych trybunałach oraz sądach arbitrażowych – zapowiadają pełnomocnicy dawnych właścicieli nieruchomości. Rozmówcami "Gazety Prawnej" są Michael Bazyler, profesor prawa prowadzący sekcję naukową ds. Holokaustu i praw człowieka na Uniwersytecie Chapman oraz Kathryn Lee Boyd, partner w kancelarii McKool Smith.
  • Flaga Krymu
    Krymska Polonia pod rosyjską jurysdykcją. Niektóre organizacje zawiesiły swoją działalność, a inne zarejestrowały się zgodnie z prawem obowiązującym w Rosji.