• Andrzej Duda
    Nie dostosowuje się konstytucji do systemu - uważają eksperci.
  • Prawnik
    Kryzys w obszarze stanowienia i stosowania prawa stwarza potrzebę głębszej refleksji nad jego przyczynami. Obok tych oczywistych – politycznych – dostrzegalne są słabości w sferze jego nauczania, a także niedomagania w zakresie kształcenia młodych adeptów. Debata polityczna ma przecież swoją prawniczą warstwę, w której jak w soczewce odzwierciedlają się mankamenty polskiego świata prawniczego.
  • Roszady personalne w TVP. "Mam nadzieję, że to mi się tylko śni"
    Według komunikatu TVP, Laskowski - długoletni korespondent TVP w Moskwie - zacznie pełnić obowiązki zastępcy dyrektora TV Biełsat 15 lipca. Zdziwienia powołaniem Laskowskiego na stanowisko jej zastępcy nie kryje szefowa Biełsatu Agnieszka Romaszewska-Guzy, która od poniedziałku jest na urlopie.