• W Wągrowcu, w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym "Wielspin", odbył się już piąty kurs nauki jazdy kategorii B dla niepełnosprawnych. Dziś 7 kursantów z tej grupy zdaje egzamin na prawo jazdy.