• W wyjątkowych sytuacjach dzieciaki, które ukończyły 3 lata, mogą zostać w żłobku
    Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy może przyjąć dziecko, które skończyło już 3 lata, jeżeli rodzic udowodni, że nie może być w tym czasie objęte edukacją przedszkolną.