• Stetoskop
    Niedostateczna liczba pracowników ochrony zdrowia zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków - ostrzegają lekarze rezydenci. W piśmie do ministra zdrowia zaapelowali o zmianę przepisów dotyczących czasu pracy lekarzy oraz o podniesienie wynagrodzeń.
  • Bartosz Arłukowicz
    Czy minister zdrowia będzie ukarany? Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy Grzegorz Wrona wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec Bartosza Arłukowicza. Prawdopodobnie chodzi o publiczne krytykowanie protestujących na początku roku lekarzy.
  • Najczęściej kontakty pacjenta z lekarzem przebiegają bez różnicy zdań
    Różnice między opinią lekarza a wolą pacjenta prowadzą do dylematów etycznych w praktyce lekarskiej. Dyskutowali o nich uczestnicy V Sympozjum etycznego, starając się odpowiedzieć m.in. na pytanie czy lekarz może postąpić wbrew woli pacjenta.