• wybory samorządowe
    Najistotniejsza różnica między wyborami do Sejmu a wyborami do Senatu przejawia się w fakcie, że pierwsze mają charakter proporcjonalny, a drugie odbywają się w  systemie większościowym. W przypadku wyborów do Sejmu zastosowanie ma ponadto zasada równości materialnej, która nie obowiązuje w odniesieniu do wyborów do Senatu.
  • Wybory
    Wybory do Senatu są przeprowadzane w jednomandatowych okręgach wyborczych. Obowiązuje w nich tzw. system większościowy - za wybranego na senatora w danym okręgu uważa się tego kandydata, który zebrał najwięcej głosów.
  • wybory samorządowe
    W wyborach do Sejmu obywatele głosują na listy okręgowe, stawiając znak "x" przy nazwisku jednego kandydata z tej listy. W proporcjonalnym podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które zdobędą co najmniej pięcioprocentowe poparcie w skali kraju.