• Semafor i tory kolejowe - zdjęcie ilustracyjne
    Związkowcy ostrzegają podróżnych przed Kolejami Małopolskimi. Kolejarze z NSZZ „Solidarność” rozpoczęli akcję informacyjną na temat zagrożeń, jakie niesie powstanie nowej spółki kolejowej. Związki Zawodowe sprzeciwiają się powstaniu samorządowych Kolei Małopolskich.