• Organizacje krytycznie o relacjach mediów nt. Kolorowej Niepodległej
    Próby przedstawiania przez media wiecu Kolorowa Niepodległa jako bojówkarskiego zgromadzenia skrajnych organizacji lewicowych jest wprowadzeniem w błąd opinii publicznej - brzmi stanowisko kilku organizacji pozarządowych w sprawie demonstracji 11 listopada w Warszawie.