• Polskie pieniądze - stuzłotówki
    Jest zarządca komisaryczny w kolejnym SKOK-u. Tym razem, Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła go w Kasie "Kujawiak" we Włocławku. Dotychczasowi członkowie zarządu kasy zostali tym samym odwołani.