• labolatorium naukowcy badacze
    Mówi się, że najlepiej inspirować się tym, co naturalne, ale dobre wzorce płyną też z kultury, także tej starożytnej. Jak się okazuje, oszustwo opisane przez Homera przydaje się także w walce z bakteriami.
  • Dziewczynka w chuście
    W brytyjskiej weekendowej prasie ponownie ukazała się seria artykułów na temat islamizacji oświaty w Birmingham i innych miastach. W trwającym już od dwóch miesięcy skandalu zabrał również głos premier David Cameron.