• Joanna Kluzik-Rostkowska
    Wedug politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Anny Materskiej-Sosnowskiej, nie jest dobrze, że na czele żadnej polskiej partii nie stoi kobieta. Co gorsza, trudniej będzie rządzić PJN z Brukseli niż było z Warszawy.