• Autostrada
    Ministerstwo Infrastruktury rozpocznie działania na rzecz usankcjonowania w prawie oraz popularyzacji wśród polskich kierowców zachowań ułatwiających dotarcie służb ratowniczych na miejsca wypadków na drogach szybkiego ruchu - poinformowali minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister Marek Chodkiewicz oraz sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. 
  • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) zastanawia się nad prawnym uregulowaniem tzw. korytarzy życia, dzięki którym służby ratownicze są w stanie szybciej dotrzeć do miejsca wypadku. Dziś jest to tylko dobra wola kierowców, ale jeśli stanie się to obowiązkiem, na opornych mogłyby posypać się mandaty. Już dziś za granicą można spotkać się z karą rzędu kilkuset euro.