• Polskie pieniądze
    Propozycje dla obecnych i przyszłych emerytów zgłaszają politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chodzi zarówno o wysokość świadczeń, jak i zasady uprawniające do ich pobierania. PSL podkreśla, że zmiany w systemie emerytalnym są konieczne z uwagi na zmiany demograficzne w kraju.
  • Władysław Kosiniak-Kamysz
    Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o sytuacji w PSL . Jego zdaniem potrzebny jest kongres programowy i "odczarowanie" wizerunku partii. Minister pracy i polityki społecznej rozwiewa też wątpliwości na temat planowanych reform i szans "matek IV kwartału".
  • Waldemar Pawlak i Donald Tusk
    Zgodnie z ustaleniami  porozumienia PO-PSL dotyczącymi reformy emerytalnej,  ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przechodząc na częściowe emerytury, po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego mogą liczyć na pełne emerytury docelowe.