• Banknoty euro
    Komisja Europejska w swoich prognozach po raz pierwszy przyznała, że Polska spełni w tym roku kryteria z Maastricht. To oznacza, że nie powinno być kłopotów ze zdjęciem z naszego kraju w przyszłym roku procedury nadmiernego deficytu.
  • Siedziba Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie
    Komisja Europejska oprócz kryteriów z Maastricht weźmie pod uwagę inne wskaźniki makroekonomiczne, oceniając przygotowanie państwa, które chce przyjąć wspólną walutę. Polsce trudniej będzie przystąpić do strefy euro niż krajom, które w przeszłości przyjęły wspólną walutę.