• mieszkanie
    W związku z likwidacją użytkowania wieczystego i przekształceniem go w prawo własności lub współwłasności, rynkowi mieszkaniowemu grozi na początku roku mały paraliż. Wszystko przez to, że bez zaświadczenia od dotychczasowego właściciela gruntu, mieszkanie nie będzie mogło zmienić właściciela. A na wydanie zaświadczenia, urzędy będą miały cztery miesiące.
  • Sąd Najwyższy w Warszawie
    W Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu trwa postępowanie o sprostowanie księgi wieczystej . W swoim tempie, sąd się nie spieszy. W tle toczy się gra o 28 mln zł.
  • Do wakacji sejmowych wyeliminowany zostanie problem z kredytami zabezpieczonymi na nieruchomościach rolnych - deklaruje poseł Prawa i Sprawiedliwości, Robert Telus.
  • Pieniądze
    1-2 proc. wartości mieszkania - tyle średnio trzeba przeznaczyć na koszty transakcyjne przy zakupie nowego M. W przypadku lokalu z rynku wtórnego kwoty te będą jednak znacznie wyższe. Mogą sięgnąć 5-7 proc. wartości nieruchomości.