• Przygotowania do Kurban Bajram
    Na 20 mln mieszkańców stolicy już nawet 3 mln stanowią muzułmanie. Corocznie w święto Kurban Bajram ulice Moskwy zapełniają się modlącymi się muzułmanami, a podwórza spływają krwią ofiarowanych zwierząt.
  • Przepychanki i awantura o ubój rytualny podczas muzułmańskiego święta na Białostocczyźnie. "Trzeba szczególnej wrażliwości, by w tej sytuacji nie urazić niczyich przekonań i zachować wstrzemięźliwość wszystkich stron" - apeluje minister Michał Boni, który wcześniej spotkał się z przedstawicielami mniejszości wyznaniowych.