• Terrorysta
    Terroryści z Państwa Islamskiego pracują nad wyprodukowaniem broni chemicznej. W specjalnym utworzonym przez nich zespole znaleźli się specjaliści z Syrii oraz innych krajów regionu. Do takich informacji dotarł amerykański wywiad we współpracy z irackim.