• Ksiądz
    Wysiłek wychowawczy, jakim są lekcje religii, nie może być uszczuplany, ale wprost przeciwnie – potrzebny jest większy wysiłek skoncentrowany na właściwym wychowaniu młodego pokolenia – powiedział w poniedziałek dziennikarzom ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński.
  • Ksiądz
    Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy przepisów konstytucji, konkordatu oraz ustawy o systemie oświaty. Nauczyciele religii są pracownikami szkoły, członkami rady pedagogicznej i podlegają takim samym rygorom, co inni nauczyciele - podkreśla koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP ks. prof. Piotr Tomasik.