• Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających w szkole podstawowej. Oto kompletny aktualny wykaz dzieł, które uczniowie mają poznawać na lekcjach języka polskiego.
  • Zmiana podstawy programowej dla szkoły podstawowej, która po reformie systemu edukacji ma liczyć osiem klas, obejmie również kanon lektur. Oto, jak ma wyglądać nowa lista lektur dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.