• Jarosław Kaczyński
    Prawnik Stanisław Ehrlich był radykalnym krytykiem dogmatyzmu prawniczego, czyli językowej interpretacji przepisów w oderwaniu od tego, jak funkcjonują one w praktyce. Upraszczając, wola polityczna wyrażona przez naród jest nadrzędna wobec prawa - o intelektualnym mistrzu Jarosława Kaczyńskiego w rozmowie z Emilią Świętochowską opowiada Krzysztof Mazur.