• Pieniądze
    Choć sytuacja na rynku bankowym nie jest najlepsza, to nadal można znaleźć depozyty oprocentowane 4-proc. w skali roku. Nadal wyższe oprocentowanie otrzymamy, lokując pieniądze na miesięcznej lokacie, tu możemy liczyć na 4 proc., niż na rocznej, tu możemy liczyć tylko na 2,57 proc. Gdzie zatem ulokować 5 000 zł, żeby zarobić najwięcej? Odpowiedź znajduje się w marcowym rankingu lokat terminowych TotalMoney.pl.
  • Niezadowolenie związane z niższymi od przewidywanych zyskami z inwestycji na rynkach finansowych coraz częściej skłania inwestorów do twórczego poszukiwania nowych rozwiązań. Ta finansowa potrzeba spowodowała, iż wielu inwestorów zaczęło śmiało zerkać w stronę tzw. inwestycji alternatywnych, które często mogą być szansą wyższych i czasem nawet mniej ryzykownych sposób pomnażania kapitału. Źródła te przyjmują czasem postać na pozór bardzo egzotyczną. Przyjrzyjmy się jednej z nich – condo, czyli inwestycji w jednorodzinny, luksusowy apartament. Czy tego typu inwestycja może konkurować z tradycyjną lokatą bankową?