• Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zakończyła się "Debata Smoleńska". Eksperci dyskutowali o przebiegu i przyczynach katastrofy smoleńskiej. Na debacie pojawił się również Jarosław Kaczyński.