• Marta Abramowicz, FOT. SŁAWOMIR PANEK
    Nie znasz księdza, który ma dziecko, kobiety, która zaszła w ciążę z duchownym, lub potomka mężczyzny, który przysięgał przestrzegać celibatu i do końca życia służyć wyłącznie Bogu? Jesteś w mniejszości! Niemal każdy Polak ma swoim otoczeniu takich ludzi i potrafi ich wskazać, tylko z jakiegoś powodu woli głośno o tym nie mówić. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że posiadanie dzieci przez księży to tzw. otwarty sekret? Co mogłoby uzdrowić sytuację i zakończyć cierpienia kobiet i dzieci pokrzywdzonych przez księży, którzy nie biorą odpowiedzialności za rodzinę? Rozmawiam o tym z Martą Abramowicz, autorką książki "Dzieci Księży. Nasza wspólna tajemnica", która trafiła do księgarń kilka dni temu. 
  • Zakonnica
    To nie są kobiety predysponowane do bycia ofiarą (jeśli w ogóle o kimś można tak powiedzieć). Ba!, ich wyróżnikiem jest niezwykła siła i odwaga, które pozwalają na wyrwanie się z matni. Później na tyle sprawnie organizują sobie życie po wolnej stronie świata, że zdecydowana większość ludzi, z którymi obcują, nawet nie podejrzewa, jaką mają za sobą przeszłość. Z reguły o niej nie mówią, ale jeśli coś sprawi, że zechcą podzielić się swoim doświadczeniem, słuchaczom cierpnie skóra – oto bowiem okazuje się, że życie za murami zakonów niewiele ma wspólnego z realizacją pięknych idei chrześcijaństwa. Byłe zakonnice – bo to o nich mowa - twierdzą, że tam nie tylko nie jest się blisko Boga, ale wręcz trudno być człowiekiem… O nieznanym wymiarze życia sióstr zakonnych rozmawiam z Martą Abramowicz – autorką książki „Zakonnice odchodzą po cichu”.