• Zanieczyszczenie powietrza jest związane z ryzykiem przedwczesnego porodu oraz małą masą noworodka
    Ciężarne narażone na wdychanie powietrza zanieczyszczonego, m.in. spalinami samochodowymi częściej rodzą dzieci przedwcześnie w porównaniu z mieszkankami czystszych terenów - wynika z badań, o których informuje pismo "Environmental Health"