• Franki szwajcarskie
    Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił zażalenie mBanku na decyzję łódzkiego sądu okręgowego, który w grudniu ub. roku zdecydował, że będzie postępowanie grupowe frankowiczów przeciw bankowi - o decyzji SA poinformował w czwartek PAP pełnomocnik frankowiczów Iwo Gabrysiak.
  • Franki
    Prezes UOKiK po raz piąty przedstawił sądowi istotny pogląd w sprawie; dotyczy on sporu frankowiczów z mBankiem - podał Urząd. UOKiK zgodził się z konsumentami, że postanowienia określające wysokość oprocentowania i sposób ustalania kursów wymiany walut są zbyt ogólne, czyli niedozwolone.
  • Sąd
    Kolejna odsłona konfliktu klientów i władz mBanku. W pierwszej instancji wygrali "Nabici", ale bank się odwołał. Dziś sąd apelacyjny po raz kolejny stanął po ich stronie, co oznacza, że klienci mogą domagać się od banku wypłaty pieniędzy z tytułu zbyt wysokich rat kredytowych.