• Mira Suchodolska
    Wszyscy ludzie, a szczególnie przemądrzali publicyści, tęsknią za państwem idealnym. Wydawałoby się - sprawa jest prosta. Chodzi o państwo sprawne, w którym związki między jego instytucjami uregulowane są przepisami. Urzędnicy odpowiadają za swój zakres zadań, a niższe urzędy kontrolowane są przez te wyższej instancji – według prawa, a nie osobistych emocji... - pisze Mira Suchodolska.
  • Urzędnik
    Każdy może wybrać miejsce, gdzie zamieszka - mówi konstytucja. Jeśli zgłosi to nam - dodają urzędnicy. Obywatel może się starać o paszport tam, gdzie faktycznie mieszka - twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ale urzędnicy mają na ten temat inne zdanie.