• Dziewczynka pisząca na tablicy
    Mensa International zrzeszająca najinteligentniejszych ludzi świata ma nowego członka.  Do klubu przyjęto czteroletnią dziewczynkę Heidi Hankins z Wielkiej Brytanii. Iloraz inteligencji dziecka wynosi 159.