• Wysoki wzrost PKB? Nie w Polsce
    Optymistyczna prognoza rządowa zakłada wzrost PKB na 4 procent. Jednak ekspert jednego z największych banków świata nie ma dobrych wieści. Rozwój PKB będzie poniżej średniej naszego regionu. Rozwój Polski zależy bowiem nie od inwestycji, a kapitału spekulacyjnego