• Radiowóz
    Narkotestery, dzięki którym błyskawicznie można wykryć obecność narkotyków w organizmie, nieprędko znajdą się na wyposażeniu wszystkich policyjnych radiowozów w kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie planuje wprowadzenia obowiązku ich wożenia w radiowozach. Poszczególne komendy kupują te urządzenia indywidualnie.