• Kobieta chora na nowotwór
    Narodowa Strategia Onkologiczna to kompleksowy dokument, którego w Polsce brakowało - powiedział prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący zespołu pracującego nad strategią. Pokazuje m.in., w jaki sposób zapobiegać nowotworom, jak nowocześnie leczyć i jak upowszechnić dostępność do badań.
  • Prezydent Andrzej Duda
    Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie strategii.