• Polska i Unia Europejska
    Realizacja programu Natura 2000; brak wspólnej strategii w przeciwdziałaniu zagrożeniom transgranicznym, jak wirusy Zika czy Ebola; marnotrawstwo żywności w UE - to przykłady problemów, z którymi boryka się Wspólnota, uważa Janusz Wojciechowski z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
  • Polska i Unia Europejska
    Realizacja programu Natura 2000; brak wspólnej strategii w przeciwdziałaniu zagrożeniom transgranicznym, jak wirusy Zika czy Ebola; marnotrawstwo żywności w UE - to przykłady problemów, z którymi boryka się Wspólnota, uważa Janusz Wojciechowski z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.