• pacjent
    Stopniowo zwiększa się dostęp do najnowszych terapii lekowych w onkologii i hematologii, choć wiele nowoczesnych substancji wciąż nie jest w naszym kraju refundowanych – powiedzieli eksperci podczas warsztatów dziennikarskich „Onkologia 2018” w Warszawie.
  • Badanie naukowe
    Nowe leki - to nadzieja i szansa dla tysięcy pacjentów na pokonanie choroby. Niestety w naszym kraju z roku na rok spada liczba badań klinicznych, w których testowane są innowacyjne terapie.