• Donald Tusk i J Rostowski
    Jacek Rostowski jest zadowolony. Mimo fatalnych danych o wzroście PKB, rentowność polskich obligacji jest coraz niższa. To oznacza, zdaniem ministra finansów, że Polska cieszy się wysoką wiarygodnością wśród inwestorów.
  • Minister finansów Jacek Rostowski
    Ministerstwo finansów poinformowało, że dokonano wyceny obligacji nominowanych w euro o zapadalności 19 stycznia 2023 roku. Wartość nominalna transakcji wyniosła półtora miliarda euro. Nabywcami obligacji są głównie podmioty z Niemiec, Francji, Polski, Austrii i Azji.